Oldalsáv

Szigetelés, bádogozás

ÓVJUK ÉRTÉKEIT, ÓVJUK ENERGIÁJÁT

Technológiáink biztosítják a megrendelők legmagasabb igényeinek kiszolgálását. Izometrikus felmérés és előgyártó műhely biztosítja a pontos gyártást és a dokumentálást. A helyszíni szerelést a technológiáink pontos betartásával az üzemi körülményeknek megfelelően kivitelezzük.

A munkafolyamatokat dokumentáljuk és a kivitelezés során elkészítjük a megvalósulási dokumentációt.

Hangszigetelés

A hang gáznemű, folyékony vagy szilárd közeg mechanikai rezgése, mely a közegben tovább terjed. Szűkebb értelemben a hallás útján érzékelhető rezgéseket nevezik hangnak.

ALAPFOGALMAK:

 • hangelnyelés
 • hangárnyék
 • hangerő
 • hanggátlás
 • hangszigetelés
 • hangtompító

A hangvédelmi anyagok fogalma gyűjtőnév, amely magában foglalja a hang­szigetelő, hanggátló és hangelnyelő anyagokat. A hangszigetelő anyagokat a szer­ke­ze­tekben transzverzális hullámok formájában jelentkező testhangok, a hanggátló anyagokat a levegőben longitudinális hullámok formájában terjedő léghangok, a hangelnyelő anyagokat a léghangok visszaverődésének meggátlására illetve csillapítására használják.

A HANGSZIGETELÉS SZEREPE, FELADATA :

A különböző hangszigetelési feladatoknak két nagyobb csoportja van, az egyik a lakó- és kommunális épületekben szükséges teremakusztikai megoldásokat jelenti, a másik pedig az ipari létesítmények által keltett zajok csökkentésével foglalkozik.

Erőművekben és a gépészeti berendezéseknél a megengedett értéknél nagyobb zajérték keletkezik. ezeket a zajforrásokat a bitztonságos munkakörülmények megteremtése céljából Hangszigeteléssel kell ellátni. A zajforrások melyek néha egymás mellett nem csak önnáló zajpontnak tekinthetőek. Gyakran összeadodva komplexen kell kezelni.

Ezért megkülönbeöztetünk:

 • Technikai zaj szigetelést

 • Csillapító, hang elnyelő rendszert

 • Rezgést csillapító rendszert

 • Szellőzési pontok hanggátlási rendszerét

 • Turbina és egyéb forgó berendezések hang és hőszigetelését

 • Természetesen nem csak az ipari területen fontos a hangszigetelés hanem a lakókörnyezetünkben is.

Azt tudnia kell mindenkinek, hogy két helyiség között, két pont között kiépített zajgátlás csak akkor éri el kivánt eredményt, ha a zaj nem tudja megkerülni, mert abban az esetben a várt szigetelési, csillapítási értéktől messze elmaradó eredményt kaphatunk. Ezért meg kell vizsgálni, milyen utakon képes a zaj átjutni az egyik ponttól a másik pontba, ahol a védeni kívánt helyiségben a kivánt értéket szeretnénk elérni.

Cégünk igény esetén szakvéleményt és tanácsadást is vállal.

 

Hőszigetelés

„ÓVJUK ENERGIÁJÁT”

Az ember-t környezetében különféle hatások érik. E hatások közül az egyik leggyakoribb forma a hőmérséklet. Az érzékelésen, az egészségügyi vonatkozáson kívül ennek a hatásnak az ipar, közéleti tevékeny­ségek terén gazdasági vonatkozásai is vannak. A hatások figyelembe vétele nélkül a környezetünkben sok minden nem működne, másrészt  a kezelése nélkül komfortérzetünk jelentősen változna, romlana, hosszabb távon pedig egészségünk is károsodna. Ezért fontos a hőmérséklettel foglalkozni és az alapfogalmakat ismerni. Fontos a fogalmakat tisztázni, azok hatásait megismerni, kezelni, esetleg korlátozni illetve bizonyos határok között tartani. A mai egyre energiatudatosabb cégek, emberek kezdik felismerni a Hőszigetelés fontosságát, a szakma megbecsülését. Egy fontos adat: ’70-’80-as években a gépészeti beruházások költségeinek 8-10 %-át tette ki a szigetelés. Jelenleg 2-3 %-t. Nem kezeljük elég fontosan.

A hőszigetelés alkalmazási területei:

A hőszigetelés technológiai szempontból két jól elkülöníthető területre oszlik, a meleg- és a hidegtechnológiai szigetelésre.
A melegtechnológiai szigetelésekről a 0 – 1300 °C hőmérséklettartományban beszélünk, míg a hidegtechnológiai szigetelések alkalmazása a –200 - +15 °C hőmérséklettartományban történik. A következőkben először a hőszigetelés általános előírásait és a melegtechnológiai szigetelésekre vonatkozó szabályokat tárgyaljuk a VIII. Fejezetben. Mivel a hidegtechnológiai szigeteléseknél a páratechnikai szempontok miatt más szabályok érvényesülnek, ezeket a melegtechnológiai szigeteléseket követően külön fejezetben tárgyaljuk. 

HŐTANI ALAPFOGALMAK:

 • hővezetés

 • hőáramlás (konvekció)

 • hősugárzás

 • hőszigetelés

 • hővezetési tényező,

 • fajhő

 • hőtárolási szám,

 • hőfokvezetési tényező,

 • fajlagos hőelnyelési tényező,

A hőszigetelő anyagok azok a hőközlést gátló anyagok, amelyek célszerűen felhasználhatók két különböző hőmérsékletű rendszer között magától végbemenő hő-kiegyenlítődési folyamat lassítására vagy csökkentésére. A hőszigetelő anyag annál hatásosabb, minél alacsonyabb a hővezetési tényezője. A hővezetési tényező értéke több anyagjellemzőtől függ, pl. térfogatsúly, pórustérfogat, nedvességtartalom, stb.


Hőszigetelés fő szerepe és feladata az ember számára a környezeti hatások szabályozása energiatakarékos módon.

 • A hatékony hőszigetelés környezettudatos célokat is megvalósít

 • A hőszigetelésnek a technológiai folyamatokkal összhangban kell működnie.  Különböző vegyipari, gyógyszeripari, olajipari, atomenergetikai környezetben a technológiák meg­kívánják a hőmérséklet bizonyos határok között tartását, és a környezethez igazodva vegyszerálló, olajálló, dekontaminálható, akár higiénikus kivitelben kell a gépészeti rendszerekhez kapcsolódni.  

 • A pozítiv hőmérsékleti tartományban ezért meleg hőszigetelésről beszélünk

 • Bizonyos esetekben, csővezetékekben, tartályokban keringő vagy tárolt közeg fagy elleni védelmét kell biztosítani a hőszigetelésnek, illetve hidegvíz vezetékeknél a felületen történő páralecsapódást megakadályozni.

 • Egyes esetekben a technológiák különösen mínuszos hőmérsékleti tartományban működnek, ahol kifagyási és egyéb élettani és fizikai feladatokat kell a hőszigetelésnek megoldani.

 • A hőszigetelésnek biztonságtechnikai, érintésvédelmi szerepe is van, ahol a forró berendezések közelében a kezelő személyzetet kell védeni az égési sérülésektől.

A hőszigetelés gazdaságosságát befolyásoló körülmények és üzemtechnikai adottságok

Az ipari hőszigetelések tervezésénél, méretezésénél először is ki kell választani az alkal­ma­zá­si feltételeknek és az üzemi adottságoknak megfelelő hőszigetelő anyagot és annak beépítési módját. Ez az üzemtechnikai szempontból történő anyagválasztás, amely nem feltétlenül jelen­ti a legkedvezőbb hővezetési tulajdonságú terméket. Minden esetben olyan hőszigetelő anyagot, terméket kell alkalmazni, illetve kiválasztani, amely az adott üzemi körülményeknek és igénybevételeknek legjobban megfelel.

A hőszigetelési szerkezetek tervezésénél a méretezés és hőszigetelő termék kiválasztásának másik fontos szempontja a gazdaságosság kérdése. A hőszigetelő réteg vastagságának növe­lé­se emeli a költségeket, de a hőveszteség csökkenésén keresztül kisebb lesz az üzemeltetési költség, illetve a fűtési energia költség. A hőszigetelő réteg vastagságára vonatkozó gazda­sá­gos­sági számításoknál az említett két ellentétesen ható költségtényező optimumát kell meg­határozni. Így a hőszigetelés költségének és a szigetelés élettartamából számított egy évre eső törlesztésének arányosnak kell lennie a hőszigeteléssel elért évenkénti költségmegtakarítással.

A törlesztés (amortizáció) időtartama a hőszigetelés élettartamától függ. Az élettartam nagyságát az üzemi körülmények ismeretében tudjuk felvenni.

Többet szeretne tudni?  Kérem keresse kollégáinkat.

 

Ipari bádogozás

Ipari szigetelés és bádogozást Magyarországon újra OKJ képzés formában oktathatják. A szakma igazi iskolája a Nyugat-Európai iskolák és szakmai szövetségek képzései. A tananyagaik alapján önképzés formában történik cégünknél a szakmai képzés. Cégünk nagy hangsúlyt fektet dolgozóinak a képzésére.

 • Technológiáink biztosítják a megrendelők legmagasabb igényeinek kiszolgálását.
 • Izometrikus felmérés és előgyártó műhely biztosítja a pontos gyártást és a dokumentálást.
 •  A helyszíni szerelést a technológiáink pontos betartásával az üzemi körülményeknek megfelelően kivitelezzük.
 • A munkafolyamatokat dokumentáljuk és a kivitelezés során elkészítjük a megvalósulási dokumentációt.

A fent  leírt szempontok alapján dolgozunk előgyártó műhelyeinkben.

A szigetelések nem időjárás álló anyagok, könnyen sérülnek és ebben az esetben nem tudja feladatát ellátni. Ezért időjárás álló burkolatot készítünk, mely tökéletesen zár és a megrendelő céljainak, és technológiájának megfelel.

 ezért megkülönböztetünk burkolatokat anyag tipusa alapján:

 • rozsdamentes, saválló lemezeket
 • aluminium lemezeket
 • horganyzott lemezeket
 • aluzink lemezeket

Gyakori alkalmazott anyagvastagságok:

 • 0,6 mm
 • 0,8 mm
 • 1,0 mm
 • de igény esetén ettől eltérő vastagségokat is alkalmazunk

Munkafolyamat:

 • izometrikus felmérés (ellenőrzés) 
 • izometria alapján előgyártás (ellenőrzés) 
 • helyszíni szerelés (végső ellenőrzés) 

Minden fázisban a folyamatokat ellenőrizzük és ezért jól dokumentált és visszaellenőrizhető a munkánk, gyártásunk és szerelésünk.