Oldalsáv

Cégpolitikánk

Az INDUSTRIAL-METAL-WORKS Kft.
Minőségpolitikája

Az INDUSTRIAL-METAL-WORKS Kft. minőségpolitikájának középpontjában a Megrendelő áll. Legfőbb célunk, hogy szolgáltatásaink minősége mindenkor megfeleljen a Megbízók által meghatározott és elvárt igényeknek.

Alapvető céljaink

 • A vevői igények és elvárások pontos megismerésével és teljesítésével a vevők megelégedettségének javítása és a vevők körének bővítése.
 • A termék-előállítás folyamatos fejlesztése, új alkalmazások, technológiák bevezetésével piaci helyzetünk biztosítása és stabilizálása.
 • Folyamataink kialakítása során nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre.
 • A gazdaságos cégi működés mellett a vezetés célja a minőségügyi teljesítmény folyamatos javítása.

Eszközeink

 • Cégünk az MSZ EN ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő rendszer működtet, annak érdekében, hogy jó minőségű és megbízható szolgáltatást nyújtson. Ennek biztosítéka egy független fél általi tanúsítás.
 • Megfelelően képzett munkatársakat alkalmazunk, és igyekszünk szakértelmüket, minőség iránti elkötelezettségüket folyamatos képzésekkel, információkkal gyarapítani.
 • Az IMW Kft. folyamatosan elemzi vevőinek, partnereinek igényeit és követelményeit, melyekhez igazodva alakítja ki a cég irányítási és integrált irányítási rendszerét.
 • Berendezéseink, munkaeszközeink folyamatos korszerűsítése, cseréje.

 

Az INDUSTRIAL-METAL-WORKS Kft.
Környezeti politikája

Az INDUSTRIAL-METAL-WORKS Kft vezetése összhangot kíván teremteni üzleti céljainak elérése és a környezet megóvása között, ezért elkötelezte magát, hogy vezetési tevékenységében kiemelt szerepet szán az épített és a természetes környezet állapotának megőrzésére, javítására. Biztosítjuk, hogy a megfelelő vezetői és adminisztratív ellenőrzések működjenek, a környezeti politika minden tevékenységünkben tükröződjön, és a rendszer folyamatosan fejlődjön.

Céljaink:

 • Erősíteni a felelősségérzetet környezetünk védelméért.
 • Szelektív gyűjtéssel növeljük a hulladékok újrahasznosíthatóságának arányát.
 • Megelőzzük és csökkentjük a szennyezéseket.
 • Az alaptevékenységünket képező technológiákat folyamatosan optimalizáljuk és fejlesztjük, hogy a fémforgácsolás során keletkező hulladék a környezetet a legkevésbé terhelje.
 • Újrahasznosítható anyagok felhasználása.
 • A külső környezet és a belső igényeinknek megfelelő környezeti célok kitűzésével a társaság valamennyi tevékenységének folyamatos javítása.
 • A lehetséges és rendelkezésre álló eszközeinkkel óvjuk és védjük környezetünket és az ott élőket, valamint működésünkkel a legkisebb mértékben terheljük környezetünket.

Eszközeink:

 • A vonatkozó törvényi, jogszabályi követelmények betartása cégünk részére alapkövetelmény.
 • Megfelelő hulladékkezelés (szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeinek megteremtése és alkalmazása).
 • Előnyben részesítjük az olyan anyagok felhasználását, amelyeket újra lehet hasznosítani, vagy már újrahasznosítottak.
 • Lehetőségekhez mérten a cégünk lépést tart a környezetet kímélő eljárások megismerésével, terjesztésével és alkalmazásával.
 • Energiahatékonyság növelése, energiatakarékosság.
 • Munkatársak bevonása a fejlesztésekbe.
 • A környezetvédelmi szempontoknak megfelelő szerződések, nyilatkozatok kötése alvállalkozóinkkal és beszállítóinkkal.
 • Az újrahasznosítást végző partnerünk által kifejlesztett szortírozási eljárások segítségével megtörténik a gyártás során keletkező hulladékok (fém, műanyag, kommunális, veszélyes) csoportokba válogatása.

Odafigyelünk értékeinkre.
Az értékeink az erőforrásaink, elsősorban munkatársaink és eszközeink. Értékünk a több évtizede összegyűjtött és elsajátított tudás és tapasztalat. Odafigyelünk a megrendelőink igényeikre, mert csak így lehet minőségi szolgáltatást nyújtani.

„Tökéletes nem létezik,
de törekedni kell rá”
(Breitling)

Cégünk elkötelezett a minőség folyamatos javítása mellett és odafigyelünk a munkavégzésünk során a környezetünkre. 

 

Makádi Ferenc
    ügyvezető